Počet položek: 0 0,- Kč
Malujeme a tvoříme
PRO RADOST A INSPIRACI...
  !  Tento eshop má propadlou platnost, pokud nebude prodloužen, bude smazán. Platnost eshopu byla do 13.06.2022

Obchodní podmínky

Obchodní a reklamační podmínky

Dříve než nakoupíte, přečtěte si, prosím, naše obchodní podmínky.

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.mandalandshop.cz, jehož provozovatelem je firma Pozitivum, s.r.o., Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 28826655, DIČ: CZ28826655, telefon +420 737 948 239 nebo +420 777 146 859, email: info(a)mandaland.cz  nebo ekohratky(a)pozitivum.eu.  Firma je vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 29919.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, zák. č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel (kupující) – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Cena a způsob platby

Jsme plátci DPH. Ceny jednotlivých produktů jsou uvedeny v eshopu. Převzetí zboží kupujícím je možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

Celková cena objednávky zahrnuje kromě ceny zboží také poštovné 99,- Kč (Česká republika), 145,- Kč (Slovensko), případně platbu za dobírku (35,- Kč). V případě osobního odběru na pobočkách Uloženka.cz je účtován poplatek 55 Kč za zásilku (+15 Kč při platbě v hotovosti na pobočce). V případě osobního odběru na pobočkách DPD ParcelShopu je účtován poplatek 55,- Kč (Česká republika), 90,- Kč (Slovensko) +15 Kč při platbě v hotovosti na pobočce. Při objednání zboží v celkové ceně nad 4000 Kč neúčtujeme poštovné ani dobírečné.

Platbu za zboží v našem obchodě můžete uskutečnit těmito způsoby:

  • dobírkou při převzetí balíku od přepravce nebo dobírkou při osobním převzetí na pobočce Uloženka.cz nebo DPD ParcelShopu;
  • převodem na účet prodávajícího – při výběru této možnosti Vám bude následně zaslán e-mail s potrvzením, že máme zboží skladem a s informace k platbě. Upozorňujeme, že v tomto případě bude zboží předáno k přepravě až po připsání platby na účet prodávajícího.

Při platbě předem na účet prodávajícího se předpokládá, že částka za objednané zboží bude uhrazena nejpozději do 10 dnů od objednání, v opačném případě si prodávající vyhrazuje možnost objednávku zrušit.

Dodací podmínky a způsob dodání

Zboží zasíláme po celé České republice a na Slovensko. Nabízíme jak možnost doručení na Vámi uvedenou dodací adresu prostřednictvím České a Slovenské pošty, tak také možnost osobního odběru na pobočkách Uloženky a DPD ParcelShopu. V případě zájmu o zaslání balíku do jiného státu nás prosím kontaktujte.

Pokud je zboží skladem, zásilka je obvykle odeslána poštou do tří pracovních dnů po přijetí objednávky. Většina našeho zboží je skladem, přesto se může stát, že dojde k výpadkům výroby či zpoždění dodávek. V tomto případě bude kupující neprodleně informován a bude mu sdělen předpokládaný termín dodání nebo nabídnut srovnatelný výrobek.

Kupující je povinen při převzetí zboží od přepravce zkontrolovat neporušenost obalů a případný výskyt jakýchkoliv závad (roztrhaný, promočený nebo jinak poškozený obal) neprodleně oznámit přepravci. Zásilku, která nese známky poškození během přepravy, nepřebírejte! Sepište s přepravcem protokol o poškození zásilky a informujte nás na naší emailové adrese. Nové zboží vám bude dodáno v co nejkratší možné
době.

Pokud jste si zásilku nechali zaslat na dobírku a nevyzvedli jste si ji, jste povinni uhradit platbu za dopravu - doručení a platbu za dobírku, ve výši, která Vám byla fakturována. Pokud zásilku zaplatíte převodem a zboží si nepřevezmete, má prodejce právo odečíst si ze zaplacené částky všechny náklady na doručení.

Záruka a reklamace

Na prodávané zboží je poskytována záruční doba 24 měsíců pro spotřebitele dle Občanského zákoníku. Postup při reklamaci zboží řeší reklamační řád.

Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel může do 14 dnů v souladu s § 53(7) občanského zákoníku bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit. Dodavatel vrátí peníze za odmítnuté zboží do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Předpokladem je doručení vraceného zboží. Dodavatel si vyhrazuje právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Příslušnou částku zašleme na Váš účet nebo poštovní poukázkou.

V případě, že žádáte o výměnu zboží nebo vrácení peněz, zašlete nám výrobek zpět bez známek používání, nepoškozený a nejlépe v původním obalu spolu s účtenkou, dokladem o koupi. Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz. Zboží nesmí být zasláno na dobírku a doporučujeme zásilku pojistit. Pokud nebudou tyto podmínky dodrženy, je provozovatel oprávněn dle Občanského zákoníku vrácenou kupní cenu zboží snížit o odpovídající částku nebo neakceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno zpět, a sice na náklady kupujícího.

Kupující má také právo na odstoupení od kupní smlouvy, pokud mu bylo doručeno či předáno jiné zboží, než které si objednal. V tomto případě prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu provede nápravu odpovídající kupní smlouvě. Prodávající přitom bude vycházet ze svých možností a z požadavku kupujícího (výměna zboží, sleva dle domluvy, vrácení peněz). Pokud ovšem kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl, či ji sám způsobil, např. telefonicky se domluvila jiná velikost, barva apod., tak toto právo na odstoupení od kupní smlouvy neplatí.

Další dohody

Drobná změna dezénu je vyhrazena. Kupující bere na vědomí, že zobrazované barvy zboží mohou být zkreslené digitalizací.

Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“) a z.č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky uplatněna spotřebitelem.

Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou.

Záruka

Na všechny výrobky je poskytována záruční doba dle zákona tzn. 24 měsíců pro spotřebitele, Jestliže se objeví vada výrobku v záruční době, zašlete výrobek spolu s dodacím listem nebo jiným dokumentem prokazujícím zakoupení zboží v našem obchodě (nebo jeho kopií), na který uveďte popis vad a Vámi požadovaný způsob řešení reklamace. V jiném případě bude reklamace řešena v souladu se zákonem.
Vaše reklamace bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění.
Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého vypršela dnem uplatnění reklamace záruční doba. Dále na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Za vadu nelze považovat změnu materiálu úměrnou délce užívání ani závady způsobené nesprávnou údržbou a používáním výrobku či poškozením výrobku živelnou událostí. Všechny zasílané výrobky procházejí pečlivou kontrolou.

Ochrana osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Zákazník svým svobodným rozhodnutím (tedy objednávkou na www.mandalandshop.cz) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace